Vážení členovia a priatelia klubu, 

        vítame vás na webovej  stránke Klubu vojenských veteránov Trenčín. Vznik nášho klubu siaha do 20. rokov minulého storočia, kedy vznikali združenia vojenských dôstojníkov a rotmajstrov s cieľom hájiť ich profesné a sociálne záujmy v armáde a súčasne uskutočňovať spoločenské, kultúrne a záujmové aktivity.

       Cieľom Rady KVV Trenčín je prostredníctvom tejto webovej stránky podávať svojim členom, sympatizantom a širokej verejnosti čo najaktuálnejšie informácie o rokovaniach rady klubu, revíznej komisie i jednotlivých akciách klubu i jeho sekcií. Tiež veľmi radi zverejníme vaše objektívne postrehy, oprávnené kritické pripomienky, ale aj návrhy a opatrenia na skvalitnenie činnosti rady klubu aj klubu ako takého.

       Vyjadrujeme presvedčenie, že nová stránka nájde svojich priaznivcov, čitateľov a že jej prostredníctvom budeme v nepretržitom kontakte. Tešíme sa.

 

                                                          plk. v. v. Ing. Ján Skyba                                                                                                                predseda KVV Trenčín