Važení členovia a priatelia klubu,

prihováreme sa Vám na novej web stránke nášho klubu. Pôvodná stránka na ktorú ste si možno zvykli, bude v najkratšom období zrušená. Dôvodom zrušenia je ukončenie pôsobnosti v Rade klubu členky, ktorá mala obsluhu web stránky na starosti. Stránka mala externého webmajstra, ktorý spoluprácu s našim klubom ukončil.

            Cieľom Rady KVV Trenčín, je prostredníctvom web stránky podávať svojim členom, sympatizantom a širokej verejnosti čo najaktualnejšie informácie o rokovaniach Rady klubu, revíznej komisie i jednotlivých akciach klubu i jeho sekcií. Tiež veľmi radi zverejníme Vaše objektívne postrehy, oprávnene kritické pripomienky, ale aj návrhy a opatrenia na skvalitnenie činnosti Rady klubu aj klubu ako takého.

            Vyjadrujeme presedčenie, že nová stránka najde svojich priaznivcov, čitateľov a že jej prostredníctvom budeme v nepretržitom kontakte. Tešíme sa.

 

v Trenčíne 25. augusta 2018.                                                                        Ing. Ján Skyba

                                                                                                    predseda KVV Trenčín