Vážení členovia a priatelia klubu,

prihovárame sa Vám na novej webovej  stránke nášho klubu. Pôvodná stránka, na ktorú ste si možno zvykli, bude v najkratšom období zrušená. Dôvodom zrušenia je ukončenie pôsobnosti v Rade klubu členky, ktorá mala obsluhu webovej  stránky na starosti. Stránka mala externého webmajstra, ktorý spoluprácu s naším klubom ukončil.

            Cieľom Rady KVV Trenčín je prostredníctvom webovej stránky podávať svojim členom, sympatizantom a širokej verejnosti čo najaktuálnejšie informácie o rokovaniach Rady klubu, revíznej komisie i jednotlivých akciách klubu i jeho sekcií. Tiež veľmi radi zverejníme Vaše objektívne postrehy, oprávnené kritické pripomienky, ale aj návrhy a opatrenia na skvalitnenie činnosti Rady klubu aj klubu ako takého.

            Vyjadrujeme presvedčenie, že nová stránka nájde svojich priaznivcov, čitateľov a že jej prostredníctvom budeme v nepretržitom kontakte. Tešíme sa.

 

    V Trenčíne, 25. augusta 2018                                                                       Ing. Ján Skyba

                                                                                                                           predseda KVV Trenčín                                                                                                                                            

 Vzhľadom na terajšiu situáciu je odo dňa 1.11.2020 vstup do Posádkového klubu Trenčín zakázaný. Zároveň sú  v mesiaci november zrušené aj služby členov Rady klubu.
 
                                                                                                 Rada klubu