V mesiaci máj oslávi významné životné jubileum

Danica Bočáková
Ing. Daniel Cádra
Ing. Jozef Krajčír
Ľuboš Porubský
Ing. Ondrej Terkovič

 

Blahoželáme