V mesiaci október oslávi významné životné jubileum
 
  Mgr. Miroslav Bobál
Mgr. Emília Demovičová
Mgr. Oľga Kajabová
Jozef Korený
Ing. Valentín Krehlík
Milan Močiliak
Ing.Jozef Stach

  

Blahoželáme