Stretnutie 17_10_2018

            Na našom poslednom stretnutí sme sa dohodli, ako je našim zvykom robiť si výlety, že pri príležitosti 100. výročia podpísania deklarácie navštívime mesto Martin. Dňa 17. 10. sme v počte 6 žien (Natálka, Alenka, Janka, Judita, Milka a Erika) navštívili mesto Martin. Po Martine nás sprevádzala Janka, ktorá je hrdou martinskou rodáčkou. Absolvovali sme návštevu Matice Slovenskej (stará budova), návštevu národného cintorína, kde sme vzdali úctu pochovaným slovenským národným buditeľom. Pristavili sme sa pri národnom pamätníku zosnulých olympionikov „česť ich pamiatke“. Neskôr sme prešli k novej budove Matice Slovenskej, kde na nádvorí majú svoje busty – Bernolák, Štúr, Hurban, Hodža. Následne sme prešli k národnému domu a postupne aj k Martinskej Tatrabanke, kde bola dňa 30.10. 1918 podpísaná DEKLARÁCIA SLOVENSKÉHO NÁRODA. Bolo to prvé naštartovanie vzťahov Čechov a Slovákov, v prvom spoločnom Československom štáte. Dodnes obdivujú ostatné štáty naši spolupatričnosť a vzájomnú pomoc medzi našimi národmi v rámci celej Európy. Týmto spôsobom sme si uctili veľké oslavy ukončenia 1. svetovej vojny ako i podpísania 100. výročia martinskej deklarácie a ako hrdé Slovenky sme sa vracali domov

Fotogalerie: Stretnutie 17_10_2018