Milé ženy, priateľky, náš „BABINEC“ – Forgháčová, Mjartanová, Kostolániová, Gelianová, Staňáková, Neumanová, Staníková, Bednárová, Pohoriljaková, Šlabiarová. My ako naše jadro vstupujeme už do štvrtého roka našej činnosti v „SEKCII ŽIEN“ pri KVV Trenčín. Je dobré, že nás neopúšťa ani elán, ani chuť v ďalšej našej činnosti pokračovať. Navštívil nás aj zastupujúci predseda KVV ako i Jarko Balocký, ktorý nás oboznámil s kultúrnymi podujatiami v Trenčíne a ponúkol nám na niektoré podujatia zakúpenie lístkov, za čo im ďakujeme. Stretnutia dvakrát mesačne v priestoroch KVV budeme i naďalej využívať a to druhý týždeň vo štvrtok mesiaci.


späť

Fotogaleria