Spomienka na 21.august1968/

Pri príležitosti 50.výročia násilného vstupu vojsk Varšavskej zmluvy mimo vojsk Rumunska, na územie vtedajšieho Československa, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček usporiadal dňa 21.8.2018 v Trenčianskej veži vernisáž dokumentov a fotografii daného obdobia.

Svojim príhovorom pripomenul vtedajšiu politickú situáciu a reakciu občanov v republike, v zahraničí, ale zvlášť reakciu občanov Mesta Trenčín. Po vernisáži bola v Piaristickom kostole uskutočnená svätá omša venovaná tejto dejinnej udalosti v histórii Československá. Vo večerných hodinách na pódiu Mierového námestia vystúpil Ján Kryl s dobovými piesňami.

Za Klub vojenských veteránov Trenčín sa na pozvanie primátora zúčastnila delegácia klubu, ktorú viedol predseda klubu Ing. Ján Skyba.

v Trenčíne 28.8.2018                                                       Ing. Ján Skyba

                                                                                      predseda KVV Trenčín

späť