Pietny akt kladenia vencov na Brezine

            Od Slovenského národného povstania uplynulo už 74. rokov. Pri tejto príležitosti primátor Mesta Trenčín Mgr. Rybníček, už tradične zorganizoval kladenie vencov k pamätníku obetiam na Brezine. Kladenie vencov bolo uskutočnené dňa 27.8.2018.

Medzi pozvanými hosťami boli delegácia Veliteľstva Pozemných síl ozbrojených síl SR vedená brigádnym generálom Navrátilom, poslanec NR SR a predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, prednosta Okresného úradu s krajskou pôsobnosťou JUDr. Ing. Stopka, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Dubčeka Doc. Ing. Jozef Habánik, delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov s priamym účastníkom odboja plk. v. v. Pavlom Líškom a účastníkom oslobodzovania ČSR nrtm. v. v. Ing. Štefanom Šteflovičom.

Kladenia vencov sa zúčastnila aj predseda Klubu generálov SR – sever generálporučík Ing. Pavel Honzek, delegácia Klubu vojenských veteránov Trenčín vedená predsedom klubu plk. v. v. Ing. Jánom Skybom v zložení: plk. v. v. Ing. Igor Hyben, pplk. v. v. Vojtech Bacskai, pplk. v. v. Ján Šatara, nprap. Jozef Koreny, nprap.  Anton Švančara a ďalší

K pamätníku obetiam položili vence a kytice aj ďalšie zúčastnené delegácie.

            V réžii zamestnankýň Mesta Trenčín program 74. výročia začiatku SNP sa niesol v duchu odkazu SNP. Svojimi vystúpeniami program obohatili: poslanec NR SR a predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, člen KVV Trenčín a SZPB Trenčín MUDr. Miroslav Malay, ktorý vo svojom vystúpení mimo iné menoval aj obete z Mesta Trenčín a jeho okolia.

Na dôstojnom priebehu pietneho aktu mala svoj podiel aj vojenská hudba, prítomní príslušníci Ozbrojených síl SR posádky Trenčín, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku, ďalších kultúrnych a spoločenských organizácii a všetci prítomní.

Padlí a zomrelí za našu slobodu ktorá sa nerodila ľahko, si spomienku, pozornosť a úctu súčasníkov i budúcich generácii rozhodne zaslúžia.

v Trenčíne 28.8.2018                                                        Ing. Ján Skyba

                                                                                      predseda KVV Trenčín

 

 

Fotogalerie: Pietny akt kladenia vencov na Brezine