Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky a hradných priestorov Bratislavského hradu.

               Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín dňa 3. októbra 2018 zorganizovala pre svojich členov zájazd do Bratislavy. Hlavným cieľom zájazdu bolo vidieť priestory Národnej rady Slovenskej republiky a hradné priestory.

Pre dvadsaťdva členov KVV to bol nezabudnuteľný zážitok, umocnený  výbornými znalosťami pracovníčky NR SR pani Mgr. Lujzy Kittlerovej.

Priestor NR SR sme videli veľa krát z pohľadu televíznych kamier, ale vidieť priestor v skutočnosti a vypočuť si fundovaný výklad o vývoji parlamentarizmu na Slovensku a vývoj i priebeh výstavby tejto budovy, je niečo úplne iné.

Po prehliadke parlamentných priestorov sme sa presunuli do priestorov hradu. Musím konštatovať, že priestory sú skutočne reprezentačné, dôstojne reprezentujú architektov i pracovníkov, ktorí priestor postavili a pri údržbe mu venujú náležitú pozornosť. Aj prehliadka a dojem z hradných priestorov umocnil na vysokej úrovni podaný výklad pani Mgr. Kittlerovou.

Bohato, zlatom vyzdobené steny, stropy, obrazy vládcov a majiteľov hradu, veľké, v pozlátených rámoch uložené zrkadla, čistota prostredia a k tomu počuť dejiny hradu, to je jedinečný celoživotný zážitok. Chce to proste vidieť a počuť.

            Rada klubu aj takýmto zájazdom dáva a bude dávať vždy „zelenú“. Záleží na záujme členov, ktorý v tomto prípade nebol veľký, ale postačoval. Vyjadrujeme presvedčenie, že po tejto skúsenosti, záujem o poznanie dejín Slovenska, o vývoj parlamentarizmu na Slovensku vzrastie, čo bolo aj cieľom tohto zájazdu.

Trenčín  5. októbra 2018                                                             Rada KVV Trenčín

Spracoval: Ing. Ján Skyba

Fotografie: Anton Švančara

  späť 

Fotogalerie: Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky