AKADÉMIA TRETIEHO VEKU V TRENČÍNE

Seminár 14.11.2018

Seniori trenčianskeho regiónu – poslucháči Akadémie tretieho veku (ATV) privítali na novembrovom seminári vzácneho hosťa , Plk. Gšt. v. v. Ing. Ivana Bellu, prvého slovenského kozmonauta. Vo svojom veľmi pútavom príbehu opísal prípravu pred letom do vesmíru, samotný priebeh letu a šťastné pristátie. Svoj príbeh obohatil aj vtipnými príhodami, čo ocenili poslucháči vrelým potleskom. Aj keď ubehlo od tejto udalosti už niekoľko rokov (1999) nič nestratila na svojej jedinečnosti a atraktivite.Poslucháčov ATV na krátko prišiel pozdraviť i predseda TSK Jaroslav Baška. Ocenil návštevu pána Bellu a odovzdal mu okrem poďakovania i pozornosť obraz Trenčianskeho hradu od TSK. V mene primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka poďakoval a odovzdal pozdrav i pozornosť od Mesta Trenčín Martin Petrík, poslanec mestského zastupiteľstva. 
Ako hostia sa na seminári zúčastnili:
Jozef Stopka, prednosta OÚ Trenčín, Ján Skýba, predseda OO JDS Trenčín, Anna Prokešová, predsedníčka KO JDS Trenčín, Lucia Mičíková, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,Edita Kucejová a Soňa Mikušová, odbor kriminality, Kancelária ministerky vnútra SR, Martin Petrík, poslanec MZ Trenčín a i.

Program seminára pokračoval prednáškou ,, Ako predchádzať diabetu“. Diabetes – cukrovka patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. V roku 2010 bolo na Slovensku registrovaných 340 625 osôb, čo predstavuje približne 4,9 % z celkového počtu obyvateľov SR. Každoročne pribúda viac ako 22 000 nových diabetikov. Organizmus postihnutého je vystavený negatívnym dôsledkom tohoto ochorenia, čo sa prejavuje postupným poškodením očí, obličiek, nervstva, urýchleným rozvojom srdcovocievnych ochorení, zvýšenou náchylnosťou na infekcie a rôznymi inými ochoreniami. Teda cukrovku netreba podceňovať. Lektorka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Lucia Mičíková vo svojej prednáške upozornila aj na príznaky i riziká tohto ochorenia. Odporučila preventívne vyšetrenia, návštevy poradní zdravia a hlavne nezanedbávať preventívne prehliadky.Veľmi dôležité upozornenie: Zmena stravovacích návykov a cielený pohyb, teda rôzne pohybové aktivity.

Projekt Ministerstva vnútra SR pre seniorov ,, Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorení kontaktných bodov pre obete“ prišli predstaviť Edita Kucejová a Soňa Mikušová, koordinátorky projektu na regionálnej úrovni. Projekt sa zaoberá dôležitými radami pre seniorov ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov. Obe koordinátorky upozornili seniorov na konkrétnych prípadoch, ktoré sa stali v Trenčíne na čo si majú dávať pozor.Kontaktné miesto, ktoré bude poskytovať právne, poradenské i psychologické služby sa zriaďuje i v Trenčíne a začne fungovať začiatkom roka 2019. Rada ATV po vzájomnej dohode nadviaže spoluprácu pre poslucháčov - seniorov trenčianskeho regiónu.

Na novembrovom seminári sa zúčastnilo 145 poslucháčov a 15 hostí.

V závere seminára Anna Pinďáková, 1. podpredsedníčka ATV poďakovala lektorom za veľmi kvalitné a poučné prednášky, poslucháčom za ochotu vzdelávať sa a pozvala prítomných na vianočný seminár ATV, ktorý sa uskutoční 12.12.2018 a seminár ukončila.

Trenčín, november 2018

Späť