Kultúrne centrum Sihoť v spolupráci s OO JDS Trenčín uskutoční pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 29.10.2018 (pondelok), o 15.00 hod. v PK (ODA) Trenčín spoločenské posedenie s kultúrnym programom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v priestoroch KVV Trenčín najneskôr do16.10.2018(utorok). Zábavu a občerstvenie zabezpečí KC Sihoť a ZO JDS 27 Trenčín. Vyjadrujeme presvedčenie, že Univerzálna sála bude naplnená do posledného miesta.

Trenčín 2.10.2018                                                                                  Rada KVV Trenčín